Begraafplaats Tacozijl

Het begin

In 1802 is er al sprake van een Joodse gemeenschap in Lemmer. In dat jaar wordt namelijk door de Joodse gemeente van Lemmer een stuk grond gekocht ten behoeve van een begraafplaats. Het hiervoor bedoelde perceel land was zeer laag gelegen en men werd dan ook dikwijls geconfronteerd met wateroverlast. Daar de Joodse gemeente van Lemmer niet of bijna niet over geld beschikte, duurde het tot augustus 1876 voordat hier verandering in kwam. In dat jaar schonk de toenmalige burgemeester van Gaasterland - dhr. J.H.F.K. van Swinderen - de Joodse gemeente van Lemmer een stuk grond, dat onmiddellijk grensde aan de oude begraafplaats. Voorts verstrekte hij ook nog financiële hulp.

 

Op het laagste gedeelte van de begraafplaats - tevens het oudste deel - staan 21 grafzerken voorzien van grafschriften in het Hebreeuws waaraan soms Nederlandse tekst is toegevoegd. Op het hogere gedeelte - geschonken in 1876 - bevinden zich 8 grafstenen, die geen of hoegenaamd geen Hebreeuwse tekst(en) dragen. Simon Jacobs (geboren 26-10-1850 en overleden 30-09-1938) was de laatste, die op deze begraafplaats ter aarde is besteld.

 

Stichting Joodse Begraafplaats "Tacozijl"

Op 20 november 1986 is bij notariële akte de Stichting Joodse Begraafplaats "Tacozijl" opgericht.

Een van de doelstellingen van de Stichting is het onderhouden en behouden van de Joodse Begraafplaats te Tacozijl.

Middels een fraai en goed uitgewerkt plan van architect F Kroes te Lemmer, is de begraafplaats weer in haar oude luister hersteld.

 

In 2008 is de Stichting Joodse Begraafplaats “Tacozijl” ondergebracht bij de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland.

 

Inlichtingen over de Joodse Begraafplaats te Tacozijl (Lemmer)

0514 - 561945 of via www.joodsebegraafplaatstacozijl.nl  Voor vragen kan u ook mailen naar begraafplaatstacozijl@dds.nl

Op de begraafplaats staat een herdenkingsteken waarop staat vermeld."Oantinken liedt ta ferlossing. Ferjitten ta ballingskip"

 

 

Begraafplaats Tacozijl - Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl
Begraafplaats Tacozijl - Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl
Begraafplaats Tacozijl - Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl
Begraafplaats Tacozijl - Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl