Bestuur

Sinds november 2011 wordt het bestuur ingevuld door de bestuursleden van de stichting Dorpsbehoud Lemsterland.

 

Voorzitter: vacant

Secretaris: Kees de HaanPenningmeester: Tjeerd Planting

Leden: Nerus Goenga, Peter van der Sluis, Robert Walinga en  Jelle de Jong

 

Het bestuur verricht haar werk zonder financiële vergoeding.

Inschrijving kamer van koophandel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41002769.De stichting heeft een ANBI status, voor meer informatie verwijzen we u graag naar het hoofdstuk "donateur" op deze site. 

Contactgegevens

Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl, 

P/a Langestreek 18  Lemmer 

 

Contactpersoon donateurs Stichting

secretariaat

 

Vrijwilliger

Piet  Zantman

Beleidsplan Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl te Lemmer 

Het doel van de Stichting is het onderhouden en in goede staat laten verkeren van de Joodse Begraafplaats Tacozijl aan de Plattedijk te Lemmer.

(Zo nodig in overleg met de gemeente De Fryske Marren en de eigenaar, het Joods-Israëlitisch Kerkgenootschap te Amsterdam).

Het houden van een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, waarbij de donateurs, het gemeentebestuur en  alle andere belangstellenden welkom zijn.

Het op verzoek geven van rondleidingen.

Het jaarlijks, per brief, verslag doen aan de donateurs, van de gehouden activiteiten.

In samenwerking met de Stichting Oud Lemmer en de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland organiseren van een avond voor alle donateurs, sympathisanten en andere belangstellenden.

Op deze avond komen zaken aan de orde, die betrekking hebben op de activiteiten van de stichtingen.

Door één of meer sprekers worden o.a. actuele zaken behandeld of worden zaken uit het verleden nader toegelicht.

E.e.a. onder het genot van een kop koffie en verluchtigt met zang en/of muziek.

 

Voor vragen kan u ook mailen naar begraafplaatstacozijl@dds.nl