Jaarverlag 2010

Lemmer 28 november 2010

 

Geachte Donateur,

 

Het is alweer een jaar geleden, dat wij u bericht hebben over de Joodse begraafplaats Tacozijl te Lemmer.

Wij hebben u toen medegedeeld, dat de stichting Joods Begraafplaats Tacozijl verder zou samenwerken met en onder de paraplu van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland, dit om de continuïteit van de Stichting te waarborgen.

 

Het afgelopen jaar heeft onze Stichting weer het nodige onderhoud aan de begraafplaats laten verrichten.

Zo zijn, naast het reguliere onderhoud, dat door de sociale werkvoorziening Caparis gebeurd, de grote bomen gesnoeid en de oude takken verwijderd. 

Daarnaast zijn het toegangspad en de trap naar de begraafplaats opnieuw bestraat, resp. goed vlak op z’n plaats gelegd.

 

In het jaar 2009 is in het dorpje Echten in Lemsterland een monument onthuld, dat door de heer Groenteman uit Amsterdam, als Joodse onderduiker in de Tweede Wereldoorlog, aan de gemeenschap van Lemsterland is aangeboden.

Het prachtige monument stelt een moeder voor, die zich beschermend opstelt voor haar kind.

Onze Stichting heeft nu, in overleg met de heer Groenteman, besloten dat een aparte commissie van onze Stichting, toezicht op het monument en haar omgeving zal houden.

In deze commissie hebben zitting de heren P. Popma uit Oosterzee en F. Kottier en J. van der Bij uit Lemmer. 

 

Een jaarlijks terugkerend onderdeel is ook het aanschrijven van de donateurs voor het innen van de jaarlijkse contributie.

Mogen wij u verzoeken om de contributie voor het jaar 2010 voor 20 december te willen overmaken.

Het bedrag dat u overmaakt kan naar de Stichting Joodse Begraafplaats, per adres, Turfland 56, 8531 JL Lemmer, ondervermelding van contributie 2010 en uw naam op rekening nummer 581088670 van de ABN Amrobank.

 

Wij danken u en ook het werkvoorzieningschap Caparis en de gemeente Lemsterland voor de steun, die wij bij ons werk  mochten ontvangen.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Stichting Joodse begraafplaats Tacozijl en Stichting Dorpsbehoud Lemsterland

 

Jan van der Bij

Contact persoon Joodse begraafplaats.

 

PS. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kan u bellen met Jan van der Bij,

telefoon 0514-563156 of mailen naar dorpsbehoud@dds.nl

Mochten de gegevens van uw naam of adres niet juist zijn, laat ons dat dan a.u.b. weten. Wanneer u in het bezit bent van een mailadres zou u dit dan aan ons kenbaar willen maken? Dit kan door een mailtje te sturen naar dorpsbehoud@dds.nl

Op deze wijze kunnen we u digitaal op de hoogte houden van het laatste nieuws van de Stichting