Jaarverslag 2011

Lemmer,  9 december 2011

 

Geachte Donateur,

 

Een jaar is snel voorbij

Vorig jaar hebben wij u bericht over het onderhoud, dat is gepleegd aan de Joodse Begraafplaats Tacozijl

 

Dit jaar, op 4 mei, hebben bestuurs- en oud-bestuursleden  van de Stichting, bloemen gelegd bij het monumentje.

Ook de burgemeester, de heer D. Stellingwerf, heeft dit jaar voor het eerst, namens de gemeente Lemsterland, bloemen gelegd .

Na een minuut van stilte, heeft de secretaris van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland, de heer J. Bosma, een gedicht voorgedragen

 

Voor het volgend jaar, hebben wij plannen om de 29 grafstenen schoon te laten maken en de teksten daarop, opnieuw te laten schilderen.

 

Uw steun, in de vorm van een donatie/contributie, om één en ander te kunnen bekostigen, hebben wij zeker nodig.

 

Een jaarlijks terugkerend onderdeel is dan ook het aanschrijven van de donateurs voor het innen van de jaarlijkse contributie of een donatie.

Mogen wij u verzoeken, om uw contributie/donatie voor het jaar 2011, voor 25 december te willen overmaken.

 

Het bedrag, dat u overmaakt, kan naar de Stichting Joodse Begraafplaats, per adres, Turfland 56, 8531 JL Lemmer, ondervermelding van: contributie/donatie 2011 en uw naam op rekeningnummer: 581088670 van de ABN Amrobank.

 

 

Rond het jaar 2000 heeft de heer Jan Durk Tuinier uit Ede, een gedicht geschreven over de Joodse Begraafplaats.

Het gedicht is onder andere gepubliceerd in de Balkster Courant en het Friesch dagblad.

Wij willen u dit fraaie gedicht niet onthouden.

 

Joodse begraafplaats Tacozijl

 

De dijk is groen alsof hij net geschilderd is.

De schapen zonder herder hopen zich op bij

het hek, stemmeloos en luisteren naar

’t geritsel van het populierenblad

 

waarin verborgen grijze graven in de

boterbloemen witte klaver, met letters van

een ander alfabet, er liggen doden met

gezichten naar Jeruzalem, de ogen dicht.

 

De stenen staan er opgesteld in rijen met

hier en daar nog lege plekken omdat

er wordt gewacht op hen die te vroeg 

zijn weggehaald en op de trein gezet.

 

De wind heeft alle geest gevangen in de

bomentoppen, ademloos lig ik te luisteren

en voel de zon op mijn gezicht, de schaduw

van de dood schuift over de dijk het water in.

 

Jan Durk Tuinier

 

 

Wij danken u voor de steun, die onze Stichting van u mocht ontvangen.

 

Tot slot wens ik u plezierige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2012 toe.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl en 

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland

 

Jan van der Bij

Contact persoon Joodse Begraafplaats.

 

PS. 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kan u bellen met Jan van der Bij,

telefoon 0514-563256 of mailen naar dorpsbehoud@dds.nl

Mochten de gegevens van uw naam of adres niet juist zijn, laat ons dat dan a.u.b. weten. Wanneer u in het bezit bent van een mailadres zou u dit dan aan ons kenbaar willen maken? Dit kan door een mailtje te sturen naar dorpsbehoud@dds.nl

Op deze wijze kunnen we u digitaal op de hoogte houden van het laatste nieuws van de Stichting