Jaarverslag 2013

Lemmer,  november 2013

 

Geachte Donateur,

 

Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden.

Vandaar dat u onze bekende jaarlijkse brief weer ontvangt.

 

Evenals de voorgaande jaren, hebben bestuurs- en oud-bestuursleden van de Stichting, op 4 mei jl., bloemen gelegd bij het monumentje op de Joodse Begraafplaats aan de Plattedijk te Lemmer.

Namens de gemeente Lemsterland heeft ook de burgemeester, de heer D. Stellingwerf, 

bloemen gelegd .

Bij de bijeenkomst waren ook, tot onze grote voldoening, een aantal donateurs aanwezig.

 

Na een minuut van stilte, heeft de secretaris van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland, 

de heer J. Bosma, een gedicht voorgedragen.

 

Volgend jaar zal de bloemlegging weer plaats vinden op 4 mei 2014, om 13.30 uur.

U, maar ook andere belangstellenden, zijn daarbij van harte welkom.

 

Voor de huidige gemeente Lemsterland is dit de laatste keer geweest, omdat de gemeente Lemsterland wordt opgeheven en met de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân, per 1 januari 2014, een nieuwe gemeente gaan vormen.

Hoe dat volgend jaar zal worden, is ons nog niet bekend.

 

Wij willen hierbij het huidige gemeentebestuur van Lemsterland bedanken voor haar steun aan onze Stichting.

 

Uw steun, in de vorm van een donatie/contributie, om het beheer en het onderhoud van de Joodse Begraafplaats Tacozijl te kunnen bekostigen, hebben wij zeker nodig.

 

Een jaarlijks terugkerend onderdeel is dan ook het aanschrijven van de donateurs, voor het overmaken van de jaarlijkse contributie of donatie.

Mogen wij u verzoeken, om uw contributie/donatie voor het jaar 2013, voor 20 december a.s. aan ons over te maken.

 

 

Het bedrag, dat u overmaakt, kan naar de Stichting Joodse Begraafplaats, per adres Turfland 56, 8531JL Lemmer, ondervermelding van : contributie/donatie 2013 en uw naam, op rekeningnummer: 581088670 van de ABN Amrobank.

 

Wij danken u hartelijk voor de steun, die onze Stichting van u mocht ontvangen.

 

Tot slot wens ik u plezierige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2014 toe.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl en 

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland.

 

Jan van der Bij

Contactpersoon Joodse Begraafplaats Tacozijl.

 

PS. 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kan u bellen met Jan van der Bij,

telefoon 0514-563256 of mailen naar dorpsbehoud@dds.nl

 

Mochten de gegevens van uw naam of adres niet juist zijn, laat ons dat dan a.u.b. weten. Wanneer u in het bezit bent van een mailadres zou u dit dan aan ons kenbaar willen maken? Dit kan door een mailtje te sturen naar dorpsbehoud@dds.nl

 

Op deze wijze kunnen we u digitaal op de hoogte houden van het laatste nieuws van de Stichting.