jaarverslag 2014

 

 

 

                                                                                  Lemmer,  24 november 2014

 

 

 

Geachte Donateur,

 

 

 

Het is alweer een jaar geleden, dat wij u bericht hebben over de Joodse Begraafplaats Tacozijl te Lemmer.

 

 

 

We hebben goed nieuws.

 

Onze Stichting heeft, mede dankzij uw gift of donatie, een eigen site op internet kunnen realiseren. U kunt de site, die ons inziens de moeite waard is, vinden onder www.joodsebegraafplaatstacozijl.nl .

 

Ook is aan onze Stichting de AMBI-status toegekend. Dit is van belang i.v.m. de aftrek van giften voor de Belastingdienst. U kunt daarover nadere informatie vinden op onze site.

 

 

 

Evenals de voorgaande jaren, hebben o.a. bestuurs- en oud-bestuursleden van de Stichting, op 4 mei jl., bloemen gelegd bij het monumentje op de Joodse Begraafplaats aan de Plattedijk te Lemmer.

 

Bij de bijeenkomst waren, tot onze grote voldoening, weer meer donateurs en belangstellenden aanwezig dan het jaar daarvoor.

 

Na een minuut van stilte, heeft de secretaris van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland,

 

de heer J. Bosma, enige gedichten voorgedragen, o.a. van de Lemster dichter Job Degenaar.

 

Ook volgend jaar zal er weer een bloemlegging plaats vinden, op maandag 4 mei 2015, om 13.30 uur (70 jaar na de bevrijding!!).

 

U, maar ook andere belangstellenden, zijn daarbij van harte welkom.

 

 

 

Vorig jaar hebben we u meegedeeld, dat de gemeente Lemsterland ging fuseren met de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân, tot de nieuwe gemeente “De Friese Meren”.

 

Helaas bracht deze fusie ook een teleurstelling met zich mee. De begraafplaats bleek op 4 mei jl. niet te zijn gemaaid, e.e.a. door een communicatiestoring bij de nieuwe gemeente.

 

Later heeft het maaien alsnog plaats gevonden.

 

Na een gesprek op het gemeentehuis te Joure, heeft het gemeentebestuur toegezegd, het (klein)onderhoud (o.a. het maaien) tot 1 januari 2016 te garanderen. In de tussentijd wordt bezien, hoe een goede oplossing voor de toekomst, kan worden gevonden.

 

 

 

Uw steun, in de vorm van een donatie/contributie, om het beheer en het onderhoud van de Joodse Begraafplaats Tacozijl te kunnen bekostigen, blijft voor de toekomst nodig.

 

Mogen wij u verzoeken, om uw contributie/donatie voor het jaar 2014, voor 20 december te willen overmaken.

 

Het bedrag, dat u overmaakt, kan naar de Stichting Joodse Begraafplaats, per adres Turfland 56, 8531JL Lemmer, ondervermelding van : contributie/donatie 2014 en uw naam, op rekeningnummer: 581088670 van de ABN Amrobank.

 

 

 

 

 

Wij danken u hartelijk voor de steun, die onze Stichting, van u, mocht ontvangen.

 

 

 

Tot slot wens ik u plezierige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2015 toe.

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens het bestuur van de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl en

 

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland.

 

 

 

Jan van der Bij

 

Contactpersoon Joodse Begraafplaats Tacozijl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS.

 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kan u bellen met Jan van der Bij,

 

telefoon 0514-563256 of mailen naar dorpsbehoud@dds.nl

 

Mochten de gegevens van uw naam of adres niet juist zijn, laat ons dat dan a.u.b. weten. Wanneer u in het bezit bent van een mailadres zou u dit dan aan ons kenbaar willen maken? Dit kan door een mailtje te sturen naar dorpsbehoud@dds.nl

 

Op deze wijze kunnen we u digitaal op de hoogte houden van het laatste nieuws van de Stichting.