nieuwsbrief van de stichting

Geachte Donateur,

Het einde van het jaar nadert al weer met rasse schreden, zodat u weer de wel bekende brief van onze Stichting ontvangt. Uiteraard was dit een bijzonder jaar, ook voor ons als Stichting. Wij hopen dat u allen in goede gezondheid bent en dat we volgend jaar weer meer fysieke activiteiten met elkaar kunnen ondernemen.

Dit jaar is er op 4 mei, vanwege de maatregelen en richtlijnen rondom het Coronavirus geen bijeenkomst geweest op de Joodse begraafplaats Tacozijl.

Wel zijn er bloemen namens de stichting neergelegd. Ook zijn er bloemen neergelegd namens het gemeentebestuur van de gemeente de Fryske Marren. Zo werd er toch nog op de Joodse begraafplaats stil gestaan bij deze jaarlijkse herdenking.

In het kader van 75 jaar bevrijding zijn er door stichting Oud Lemmer, wel verschillende activiteiten geweest. Deze activiteiten werden financieel ondersteund door onze stichting. U heeft hierover ook informatie ontvangen in de vorm van een boekwerkje met een wandeling door de Lemmer. Hieronder nog ter herinnering wat foto's.

Foto links van de tijdelijke vlaggenmast die op 4 mei half stok hing. Op deze wijze werd toch in het zicht van de webcamlemmer.nl voor een ieder de herdenking nog mogelijk vanuit de thuis situatie. Door de jongeren van de basisschool is meegewerkt aan een film. Het doel van de film was om vast te leggen dat jongeren met ouderen, die de oorlog en bevrijding hebben meegemaakt, met elkaar in contact kwamen.  De film is nog te zien via de site van www.oudlemmer.nl

 

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe site van onze stichting. Vanwege nieuwe technieken is het noodzakelijk enkele aanpassingen te doen. We hopen dat eind december de site weer aangepast te bewonderen is. Het adres is www.joodsebegraafplaatstacozijl.nl

Jan van der Bij heeft zijn bestuursfunctie na vele jaren neergelegd. We danken Jan ook in deze brief hartelijk voor alle activiteiten en werkzaamheden voor onze stichting. Tjeerd Planting van de stichting neemt de rol van penningmeester van Jan over.

Stroffelstienen

19 november j.l. is een kleine plechtigheid gehouden bij de geplaatste stroffelstiennen voor Sarah en Jozef Blok in Lemmer en Jantje Jacobs in Echtenerbrug.

De initiatiefnemer van dit project, de Duitse kunstenaar Gunter Demnig wil met zijn werk laten zien wat er zomaar ineens in een straat in onze dorpen gebeurde

Op initiatief van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland had Demnig de steentjes afgelopen maart zullen plaatsen, maar de corona gooide roet in het eten.

De SDL heeft toen in overleg met gemeente De Fryske Marren gekozen alsnog een kleine plechtigheid te houden op 19 november, de sterfdatum van Sarah Jozef en Jantje. Aanwezig waren wethouder Roel de Jong van gemeente De Fyske Marren en Nerus Goinga van de SDL.

Stroffelstiennen, ook wel Struikelstenen of Stolpersteine genoemd, zijn steentjes van 10 bij 10 centimeter. Ze worden geplaatst voor elke woning waar door de nazi’s vermoorde mensen zijn weggevoerd. In het messing staan hun namen en gegevens gegraveerd.

De stroffelstiennen worden zo genoemd, omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart. Je moet buigen om de tekst te kunnen lezen en even denken aan die mensen die Adolf Hitler uit de geschiedenis had willen laten verdwijnen.

De twee stroffelstiennen in Lemmer zijn geplaatst in Lemmer tegenover de Apotheek de Waag aan de Nieuwburen 24. Het huis is vorige eeuw afgebroken op de plek waar nu de Spar is gevestigd.

De stroffelstien in Echtenerbrug is geplaatst in de bocht bij Siro Auto’s aan de Duimstraat 5. Ook de woning van Jantje Jacobs is vorige eeuw afgebroken.

      Stroffelstiennen lemmer lr - foto femmie v.d. sluis.jpg     foto nieuwsbrief.jpg       Stroffelstien echtenerbrug - eigen foto.jpg

De jaarlijkse bijeenkomst van de stichting is verschoven naar september 2021.

 

Een jaarlijks terugkerend onderdeel van onze brief is het aanschrijven van de donateurs, voor het innen van de jaarlijkse contributie of donatie, om het beheer en het onderhoud van de Joodse Begraafplaats Tacozijl te kunnen bekostigen.

            Mogen wij u verzoeken, om uw contributie/donatie voor het jaar 2020, voor 20 december a.s. aan onze Stichting over te maken.

Het bedrag, dat u overmaakt, kan naar de Stichting Joodse Begraafplaats, onder vermelding van: contributie/donatie 2020 en uw naam, op rekeningnummer: NL 05 ABNA 0581088670.

            Ook is aan onze Stichting de ANBI-status toegekend. Dit is van belang i.v.m. de aftrek van giften voor de Belastingdienst. U kunt daarover ook nadere informatie vinden op onze site.

 

Wij danken u hartelijk voor de steun, die onze Stichting van u mocht ontvangen.

 

Tot slot wensen wij u plezierige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021 toe.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl