toespraak voorzitter st. Joodse begraafplaats Tacozijl bijeenkomst 4 mei 2017

Dodenherdenking Joodse Begraafplaats – 4 mei 2017

(welkomstwoord voorz. St. Joodse Begraafplaats Tacozijl)

Namens de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl wil ik iedereen van harte welkom heten op deze heel bijzondere plek. De Joodse Begraafplaats op Tacozijl, iedere begraafplaats is bijzonder door de vele herinneringen die er aan zijn. Een dierbare, een vriend, vriendin, een familielid of zomaar…. Zomaar iemand die hier  zijn of haar laatste rustplaats heeft gevonden. Bijzonder omdat het juist een plek is waar liefde, leed en verdriet in een herinnering samenkomen. Op deze Joodse begraafplaats herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog maar ook de andere slachtoffers van geweld en onderdrukking in andere oorlogen en conflicten. Iedereen heeft daarbij zijn of haar eigen herinnering, een eigen ervaring, een eigen moment van herdenken en respect tonen voor de mensen die hun leven moesten laten voor de vrijheid van anderen.

Hoe wreed zijn de gebeurtenissen die we kunnen lezen over dit verleden. Maar niet alleen lezen, hoe velen hebben het met eigen ogen gezien, moeten meemaken en het oneerlijke moeten ondergaan.

Het is niet aan ons om deze verschrikkingen te vergeten. Niet aan ons om door deze praktijken te haten en te vervallen in wraak. Wel is het aan ons om intens verdrietig te worden van waar medemensen toe in staat zijn. Het is wel aan ons om te leren van dit onrecht. Het is aan ons om door te geven dat een betere wereld mogelijk is. Mogelijk, om te laten horen dat leven in vrijheid, gelijkwaardigheid van iedereen, begrip en respect voor ander geloof en keuzes, een verplichting is waar wij anno 2017 voor moeten staan!

Vandaag wordt op vele plaatsen herdacht dat de vele doden die omgekomen zijn door oorlogsgeweld niet voor niks zijn gestorven. Hoe triest en oneerlijk het ook is dat zij moesten sterven, wij realiseren ons des te meer dat het ons een les heeft geleerd. De les om de vrijheid waarin wij hun kunnen eren en herdenken van heel grote waarde is. En dat we dit gegeven door moeten geven aan onze kinderen- kleinkinderen en volgende generaties. Het besef van wat vrijheid betekend kan niet vaak genoeg worden benadrukt.

Welkom, om samen op deze bijzondere plaats stil te staan en te gedenken maar vooral te herdenken om daarmee de waarde van vrijheid te leren waarderen. Tot slot van mijn welkomstwoord wil ik graag een gedicht met u delen….

Geef vrijheid door

Werkelijke vrede in het leven
Is dankbaar de vrijheid doorgeven
En daarin blijmoedig uit te dragen
Om elkaar in de nood te schragen

Maar bovenal zal moeten blijken
Door in eigen spiegelbeeld te kijken
Hoe wij zelf in het leven staan
Door met onze vrijheid om te gaan

Zijn we hierbij op ons zelf gericht
En voor onze eigen status gezwicht
Of hebben we oog voor alle mensen
Die in hun oorlog die vrijheid wensen

Een thema is een mooi gegeven
Over vrijheid en vrede in het leven
Maar je zult het pas echt bereiken
Door met je hart te leren kijken

Onze ogen zien vaak de buitenkant
En we voelen ons dan niet verwant
Om anders denkenden te accepteren
Door onnadenkend hen af te weren

Toch blijft het een mooi gegeven
Om de vrijheid in ons eigen leven
Niet alleen op herdenkingsdagen
Maar het hele jaar ook uit te dragen

Ik wil een ieder vragen om twee minuten stil te zijn uit eerbied voor hen die gevallen zijn voor onze vrijheid!

Er is nu gelegenheid voor het leggen van bloemen en aansluitend geef ik het woord aan wethouder Johannes van de Pal namens de gemeente DFM

(Johannes van der Pal toespraak)

(afsluiting door voorz. St. JBT Jelle Wesselius)

We zijn aan het einde gekomen van deze korte maar erg belangrijke plechtigheid. De Joodse Begraafplaats, een plek die altijd zal herinneren aan de mensen die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Maar vooral ook als de bijzondere plek die herinnert aan het Joodse volk welke zoveel offers heeft gebracht omdat ze zogenaamd anders waren……

In deze afsluitende woorden nog een gedicht om te onderstrepen hoe hard mensen kunnen zijn maar ook hoe schaamtevol men zich kan voelen bij dat leed.

EEN FOTO (gedicht)

Van de razzia zijn foto’s
Jonas Daniel Meijerplein
waar de Duitse militairen
Joden aan het treiteren zijn

Een bange man met keurige schoenen
lange jas en vlinderdas
wordt over het plein gedreven
of het naar een veemarkt was

Drie Duitse soldaten staan er
met een spottend lachje bij
en daar kijkt een vierde Duitser
misschien toch beschaamd opzij

Stel je voor je zag die foto
met de man met vlinderdas
en je zou opeens ontdekken
dat het je eigen vader was

Soms moet ik er ook aan denken
hoe het die andere zoon vergaat
die ontdekt: kijk mijn vader
is die lachende soldaat

Laten wij er voor zorgen dat we de lessen blijven doorgeven uit het verleden en de vrijheid die wij kregen delen met alle medemensen. En deze boodschap blijven doorgeven…keer op keer….

Dank voor uw komst!

toespraak voorzitter st. Joodse begraafplaats Tacozijl bijeenkomst 4 mei 2017 - Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl
toespraak voorzitter st. Joodse begraafplaats Tacozijl bijeenkomst 4 mei 2017 - Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl