verzameling van Herdenkingsbijeenkomst van de afgelopen jaren

Hieronder een samenvatting van de bijeenkomsten in voorgaande jaren.

Vandaag zaterdag 4 mei 2019, stonden we met elkaar stil op de Joodse begraafplaats Tacozijl. ter nagedachtenis aan de gevallenen. Jan van der Bij van de stichting Joodse begraafplaats, nam ons mee in zijn woorden over de herdenking. Namens de gemeente de Fryske Marren legde Burgemeester Fred Feenstra bloemen bij de gedenkplaat. Na het voorlezen van tekst en passende gedichten ging een ieder huiswaarts.
Het was mooi te zien dat de groep dit jaar uit 22 belangstellenden bestond.
Onderstaande teksten zijn onder meer tijdens de bijeenkomst uitgesproken door Jan van der Bij van de Stichting.

It Joadske Tsjerkhôf te Taekesyl

Beskerme troch de seedyk

en ferskule tusken in beamegurdle fan populieren,

stean njoggenentweintich grêfstienen, der hechte yn de ierde. 

De measte rjocht, sommige skeef en in inkele foaroer bûgend.
In diel fan de doetiids Joadske mienskip tsjûgend.

De Lemster Joaden wurden dêr te hôf brocht.

It ferfier gien mei hynder en wein, in lange skoft. 

De beïerdiging fan har dierbaren, wie fantiden o sa dreech.

It hôf leit immers tige ûnder de dyk
en dêrtroch it grûnwetter heech.  

De iene stien wol, de oare net foarsjoen in Hebrieuske tekst. 

Mar ach wat makke it ût, har(ren) nammen binne dochs op de  stiennen set.

Ek it lytse monument, flakby it tagongshek, fermeld de nammen
van de trije Lemster Joadske minsken,

dy yn in konsintraasjekaamp omkammen.

Geschreven, in het Fries, door ons voormalig bestuurslid wijlen Jan Postma, onder het pseudoniem:  Jan  fan lytse Wietse

 

OORLOG

Terwijl het verhaal wil dat het verteld en

voorbij is – maar het breekt af

Zeker, het is mij verteld en verteld maar nog

ik zie die grijze beduimelde foto
maar nog is het gras weer groener dan gras

en de bloesem weer witter dan bloesem

in die grijze tuin moet oorlog zijn geweest

in die man, die vrouw, dat kind

in dat grijze gras onder die grijs bloeiende boom

het is mij verteld en verteld hoe zij daar

hadden moeten verdwijnen worden weggevoerd

in goederentreinen, nooit teruggekomen

terwijl het verhaal wil dat het verteld en

voorbij is – maar het breekt af

zeker, het is mij verteld en verteld

hoe vrede weerkeerde

maar nog is er geen andere foto dan deze
waarin het nog moet.

Rutger Kopland


Vandaag 4 mei 2018, stonden we met elkaar stil op de Joodse begraafplaats Tacozijl. ter nagedachtenis aan de gevallenen. Jelle Wesselius voorzitter van de stichting nam ons mee in zijn woorden over de herdenking. Namens de gemeente de Fryske Marren legde Burgemeester Fred Feenstra bloemen bij de gedenkplaat. Na het voorlezen van tekst en passende gedichten ging een ieder huiswaarts.
Het was mooi te zien dat de groep dit jaar uit 24 belangstellenden bestond.
Hieronder de tekst van de woorden uitgesproken door Jelle Wesselius.

 

 

 

 

 

Dodenherdenking Joodse Begraafplaats – 4 mei 2017

(welkomstwoord voorz. St. Joodse Begraafplaats Tacozijl)

Namens de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl wil ik iedereen van harte welkom heten. Een bijzondere dag, een bijzondere plaats, een bijzonder moment…

De stilte van het moment, stilte om echt stil te staan bij wat er toe doet. Nadenken over wat geweest is, waar we verdrietig om zijn, soms kwaad zelfs. Waarom, waarom…., hoe vaak zou dat woord niet uitgesproken zijn, hardop maar ook stil fluisterend of nog vaker als gedachte door je hoofd gegaan?

We zouden overal een antwoord op willen, maar dat is er niet altijd. Want hoe zouden de verschrikkingen die oorlogen en geweld teweeg brengen te verklaren zijn. Hoe kunnen mensen zo wreed voor elkaar zijn. Hoe is het mogelijk dat mensen elkaar niet respecteren en met elkaar, naast elkaar en samen kunnen leven in één wereld waar we elkaars gelijken zijn.

 Zou dit een wens zijn die nooit uit zal komen? Zou dit voor ons als mensen te moeilijk zijn? Laten we dat vooral niet geloven, laten we er metelkaar in blijven geloven dat het mogelijk is om een toekomst te hebben waar plaats is voor iedereen.

En wat is het dan belangrijk om op deze dag, op dit moment en zeker ook op deze plaats, te herdenken dat er momenten waren dat er geen wederzijds respect was, dat mensen elkaar vermoorden omdat de ander zogenaamd anders was….

Laten we nooit vergeten waar dit toe heeft geleid en laten we leren van de gebeurtenissen uit het verleden. Ons verzetten tegen het ‘vergeten’ van de waarheid. Want hoe gemakkelijk en verleidelijk kan dat soms zijn! Nee, wij zijn nu verantwoordelijk om wij nu leven en nu kunnen en moeten doorgeven dat vrijheid altijd bijzonder is. Dat ervaren kan alleen als je erkent dat er ook andere momenten zijn geweest.

En toepasselijk is het om dan ook stil te staan op deze bijzondere begraafplaats. Een rustplaats en een plek waar liefde, leed maar ook hoop samen komen. Hoop omdat we moeten en kunnen leren van het verleden.

Tot slot van mijn welkomstwoord wil ik graag een gedicht met u delen….


STILTE van Amber Bontekoe


Zeg niets

Doe niets

Ervaar en luister

 

De stilte, zo vol van geluid

Het geluid van jezelf

Het geluid waarvan je niet weet dat het bestaat

Omdat je het nog nooit hebt gehoord

De stilte kijkt recht in je ogen

Loop niet weg, blijf staan

Het geeft niet als het je raakt

Er is stilte omdat jij geen geluid maakt

De stilte slaat een arm om je heen

Neem de tijd om stil te staan bij dit moment

Verleden

Herinneringen

Herdenken

 

Stilte


Ik wil een ieder vragen om twee minuten stil te zijn uit eerbied voor hen die gevallen zijn voor onze vrijheid!


2 minuten stilte

Er is nu gelegenheid voor het leggen van bloemen en aansluitend geef ik het woord aan burgemeester Veenstra namens de gemeente DFM

(Burg. Veenstra - toespraak)

(afsluiting  Jelle Wesselius)

 

We zijn aan het einde gekomen van deze korte maar erg belangrijke plechtigheid. De Joodse Begraafplaats, een plek die altijd zal herinneren aan de mensen die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Maar vooral ook als de bijzondere plek die herinnert aan het Joodse volk welke zoveel offers heeft gebracht omdat ze zogenaamd anders waren……


In deze afsluitende woorden nog een gedicht….

OORLOG van Rutger Kopland

Terwijl het verhaal wil dat het verteld en

 

voorbij is – maar het breekt af

 

 

Zeker, het is mij verteld en verteld

maar nog

ik zie die grijze beduimelde foto

maar nog is het gras weer groener dan gras

en de bloesem weer witter dan bloesem

in die grijze tuin moet oorlog zijn geweest

in die man, die vrouw, dat kind

 

 

in dat grijze gras onder die grijs bloeiende boom

het is mij verteld en verteld hoe zij daar

hadden moeten verdwijnen worden weggevoerd

in goederentreinen, nooit teruggekomen

terwijl het verhaal wil dat het verteld en

voorbij is – maar het breekt af

zeker, het is mij verteld en verteld

hoe vrede weerkeerde

maar nog is er geen andere foto dan deze

waarin het nog moet.


Laten wij er voor zorgen dat we de lessen blijven doorgeven uit het verleden en de vrijheid die wij kregen delen met alle medemensen. En deze boodschap blijven doorgeven…keer op keer….

Hartelijk dank voor uw komst!

Op donderdag 4 mei 2017, is er om 13:30 uur een herdenkingsbijeenkomst op de Joodse begraafplaats Tacozijl aan de Plattedijk onder Lemmer. Namens het gemeentebestuur van de gemeente de Fryske Marren zal wethouder Johannes van der Pal, een krans leggen.
Vervolgens zal namens het stichting bestuur "Joodse begraafplaats Tacozijl" een woordje richten tot de aanwezigen. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. 
Tijdens de bijeenkomst wordt een van onderstaand gedichten voorgedragen.

 

“Betinkingsgedichten”:

van   Job Degenaar

Bron: Het Liegend Konijn, 2015-1 


Overal Oświęcim

 

Op een dag verliet ik Polen

en zag in de dansende lentezon

dat mijn linkerschoen nog modder

meedroeg, vers uit Auschwitz-Birkenau

 

 

Een Canadees op sokken, geduldig wachtend

op de security-check, hoestte iets op

wat hij die morgen had ingeademd

nabij een verbrandingsoven

 

Van de stoffige kampstraten werd een Rus allergisch

en bij de poort bereikten grijze deeltjes het sluikhaar

van het Japanse meisje dat met v-teken lachend zich

vereeuwigde onder de sierlijke opsteker 'Arbeit macht frei'

 

Het zweeft de propellers van de airbus in, dwarrelt

door vensters, landt op richels van ons geweten:

as in aarde opgegaan, dat zich uitwaaiert

over de wereld en diep, diep in ons nestelt

 

Joodse begraafplaats Veenhuizen

Voor Jetta Bargerbuhr (5570-5623, 1809-1862)*

 

Een berkenbosje waarover bramen

woekeren, omgrensd door zonneweiden 

Wie zal het veehek nog ontgrendelen, kruipen

onder schrikdraad, de klink van 't ontbonden

poortje openen, alleen voor een bezoek aan jou?

 

Aan het eind, alsof vergeten inderhaast bij ruiming

staat, oostwaarts gekeerd, je grafsteen, grijs, waarover

eens de vroege morgenzon de letters op deed vlammen

die je flink en respectabel noemden toen de kolonie 

bloeide van armoe, onmacht en haperend geweten   

 

Tot je messias je terugvindt en jij koersvast onder

z'n vleugels wegzweeft, zullen de regens hier ruisen

trekken als een stomme film seizoenen langs over

't hels verleden, de onschuld van het landschap

de eenzame wachtkamer die men je naliet

 

* eega van onderwijzer, koster en synagoge-voorganger Izaak Nathan Nieuwied

 

Op donderdag 4 mei 2017, is er om 13:30 uur een herdenkingsbijeenkomst op de Joodse begraafplaats Tacozijl aan de Plattedijk onder Lemmer. Namens het gemeentebestuur van de gemeente de Fryske Marren zal wethouder Johannes van der Pal, een krans leggen.
Vervolgens zal namens het stichting bestuur "Joodse begraafplaats Tacozijl" een woordje richten tot de aanwezigen. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. 
Tijdens de bijeenkomst wordt een van onderstaand gedichten voorgedragen.

 

verzameling van Herdenkingsbijeenkomst van de afgelopen jaren - Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl
verzameling van Herdenkingsbijeenkomst van de afgelopen jaren - Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl
verzameling van Herdenkingsbijeenkomst van de afgelopen jaren - Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl